పెగసస్ స్పైవేర్ చుట్టూ మరో వివాదం, ఎన్ఎస్ఓ గ్రూప్‌పై యాపిల్ కేసు

ప్రపంచవ్యాప్తంగా వివాదం రేపిన పెగసస్ స్పైవేర్ ఇప్పుడు మరొక వివాదంలో చిక్కుకుంది. ప్రముఖ కంపెనీ యాపిల్ సంస్థ కోర్టులో కేసు వేసింది.   © Zee Hindustan తెలుగ...

Source: