దంపతుల గొడవ.. కత్తితో పొడుచుకు చస్తానన్న భర్త.. మధ్యలో వెళ్లిన పక్కింటామె..!

© తెలుగు సమయం ద్వారా అందించబడింది భార్యతో గొడవెందుకు బిడ్డా.. అని నచ్చచెప్పేందుకు ప్రయత్నించిన పక్కింటి వృద్ధురాలిపై దాడికి తెగబడ్డాడో ఉన్మాద...

Source: