సింగరేణి వేలం ఆపాలంటూ మోడీకి కేసీఆర్ లేఖ

సింగరేణి వేలం ఆపాలంటూ మోడీకి కేసీఆర్ లేఖ © V6 Velugu ద్వారా అందించబడింది Caption of Image. ...

Source: