విడుదలకు ముందే సర్కారు వారి పాట రికార్డ్.. స్వయంగా ప్రకటించిన ట్విట్టర్ ఇండియా..

© News18 తెలుగు ద్వారా అందించబడింది "విడుదలకు ముందే సర్కారు వారి పాట రికార్డ్.. స్వయంగా ప్రకటించిన ట్విట్టర్ ఇండియా.." టాలీవుడ్ సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు ...

Source: