మైగ్రేన్ సమస్య ఉంటే.. ఈ ఫుడ్ అస్సలు తినకూడదు..

© News18 తెలుగు ద్వారా అందించబడింది "మైగ్రేన్ సమస్య ఉంటే.. ఈ ఫుడ్ అస్సలు తినకూడదు.." మైగ్రేన్‌( migraine)  రావడానికి ఎన్నో కారణాలు ఉంటాయి. కొన్నిసార్లు విపరీతమ...

Source: