భారత నావికాదళంలోకి INSవేలా జలాంతర్గామి

భారత నావికాదళంలోకి INSవేలా జలాంతర్గామి © V6 Velugu ద్వారా అందించబడింది Caption of Image. ...

Source: