ఏపీలో విద్యా ప్రమాణాల పెంపుకై ఆర్ధిక సహాయం అందించనున్న ప్రపంచ బ్యాంకు

విద్యావ్యవస్థలో సంస్కరణలు చేపట్టిన ఆంధ్రప్రదేశ్ మరో అడుగు ముందుకేస్తోంది. విద్యా ప్రమాణాల్ని పెంచేందుకు ప్రయత్నిస్తోంది. ఇందులో భాగంగా ప్రపంచ బ్...

Source: