'టీడీపీలో వారికి చోటు లేదు.. కలుపు మొక్కలు పీకేస్తాం..' సీనియర్ నేత వార్నింగ్

© తెలుగు సమయం ద్వారా అందించబడింది నెల్లూరు జిల్లాలో తెలుగుదేశం పార్టీ బలోపేతానికి ప్రతి ఒక్కరూ కృషి చేయాలని ఆ పార్టీ నెల్లూరు పార్లమెంటు అధ్యక...

Source: