రూ.2 వేల నోట్లుపై కేంద్రం కీలక ప్రకటన!

© తెలుగు సమయం ద్వారా అందించబడింది మోదీ సర్కార్ నోట్ల రద్దు తర్వాత వ్యవస్థలోని కొత్త కరెన్సీ నోట్లు వచ్చాయి. రూ.2 వేలు నోట్లు, రూ.500 నోట్లు, రూ.200 నోట్ల...

Source: