క్రిప్టో ఇన్వెస్టర్ల ఫ్యూచరేంటి? బ్యాన్ చేస్తే పరిస్థితేంటి?

క్రిప్టో ఇన్వెస్టర్ల ఫ్యూచరేంటి? బ్యాన్ చేస్తే పరిస్థితేంటి? if (typeof colombia == 'undefined') { var colombia = colombia || {}; colombia.fns = colombia.fns || []; (function () { var cads = document.creat...

Source: