ఇన్ఫినిక్స్ ల్యాప్‌టాప్‌లు వచ్చేశాయ్.. 13గంటల బ్యాటరీ లైఫ్.. స్పెసిఫికేషన్లు, ధరలు ఇవే

© తెలుగు సమయం ద్వారా అందించబడింది ఇన్ఫినిక్స్ ల్యాప్‌టాప్‌లు (Infinix Laptops) భారత్‌లో విడుదలయ్యాయి. ఇన్ఫినిక్స్ ఇన్‌బుక్‌ ఎక్స్1 సిరీస్‌ (Infinix InBook X1 Series)లో మూ...

Source: