రెడ్‌మీ ల్యాప్‌టాప్‌లపై రూ.16,500 ఆఫర్.. షియామీ బ్లాక్ ఫ్రైడే సేల్

© తెలుగు సమయం ద్వారా అందించబడింది ల్యాప్‌టాప్‌లపై షియామీ (Xiaomi) ఆఫర్లు ప్రకటించింది. బ్లాక్ ఫ్రైడే సేల్ లో భాగంగా రెడ్‌మీ బుక్ 15 సిరీస్ ల్యాప్‌టాప్...

Source: